Jump to content

Hilfe


Crice
 Share

Recommended Posts

Ett Rop På Hjälp, Eller; Hur Jag La All Värdighet Åt Sidan Och Horade Ut Newben Inom Mig:

Det hela är förmodligen, för er datorkunniga, väldigt enkelt, men jag kan inte alls klura ut det. Det är såhär: på mitt Verktygsfält finns det, till vänster om den lille klockrackaren, en ikon som ständigt spottar ur sig en irriterande bubbla om att min dator är infekterad av spywareprogram. Detta kan förstås vara väldigt praktiskt, men jag har nu rensat ut vad jag kunnat hitta, och tycker att bubblan kan knipa käft ett tag. Detta har den dock inte alls planerat, utan fortsätter att komma upp varje gång jag klickar bort den.

Hur fan inaktiverar jag denna process? Fattar ni inte alls vad jag säger? Borde jag lägga av med detta, klippa mig och skaffa ett jobb?

Hjaelp.

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Hej.

Dålig trådtitel. Men vi har även en datorhjälpstråd men jag ska försöka att hjälpa dig här och nu i alla fall för att visa att är bättre än folk som bara klagar.

Nåväl.

Vad heter programmet som ger dig detta meddelande?

Redigerad av SlewME
Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Hej.

Dålig trådtitel. Men vi har även en datorhjälpstråd men jag ska försöka att hjälpa dig här och nu i alla fall för att visa att är bättre än folk som bara klagar.

Nåväl.

Vad heter programmet som ger dig detta meddelande?

Saken är den att inget händer när jag klickar på bubbelfan. Ikonen är ett stort, rött kryss, och jag antar att den tillhör programett "SpySheriff" som nyligen laddades ned automatiskt till datorn. Detta program, och dess process, är dock nedstängda för längesedan, men ändå finns detta meddelande kvar.

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Saken är den att inget händer när jag klickar på bubbelfan. Ikonen är ett stort, rött kryss, och jag antar att den tillhör programett "SpySheriff" som nyligen laddades ned automatiskt till datorn. Detta program, och dess process, är dock nedstängda för längesedan, men ändå finns detta meddelande kvar.

Hej.

Ladda ner detta program, starta och sedan scanna.

http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip

Därefter så får du en logg på processer och gömda processer och lite annat. Visa loggen för mig, dvs. lägg ut den i denna tråd.

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Hej.

Ladda ner detta program, starta och sedan scanna.

http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip

Därefter så får du en logg på processer och gömda processer och lite annat. Visa loggen för mig, dvs. lägg ut den i denna tråd.

"Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:51:22, on 2006-04-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\arservice.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\ARPWRMSG.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE

C:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\1134763066\ee\AOLSoftware.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\paytime.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\winstall.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\A30D.tmp

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Aware.exe

C:\WINDOWS\hh.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\HP_ADM~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.593\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Steganos Internet Anonym - {00000000-5736-4205-0008-f7ed0776fb27} - c:\program files\steganos internet anonym 2006\sia2006iep.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ftutil2] rundll32.exe ftutil2.dll,SetWriteCacheMode

O4 - HKLM\..\Run: [AlwaysReady Power Message APP] ARPWRMSG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iS CfgWiz] c:\Program Files\Norton Internet Security\cfgwiz.exe /GUID {257BBC47-1B26-432e-9F84-188603799DD3} /MODE CfgWiz /CMDLINE "REBOOT"

O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] c:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HostManager] C:\Program Files\Common Files\AOL\1134763066\ee\AOLSoftware.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [sysTray] C:\Program Files\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Håller med till 100%! - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineS...er.cab31267.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab31267.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: SensSrv - C:\WINDOWS\SYSTEM32\senssrv.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exbr - {6368D1FC-6F5C-4f1b-B164-E67214F678E9} - (no file)

O21 - SSODL: ubtlbr - {6ECF3FC0-E547-4D68-963A-A36B4A0FE3C0} - ubtlbr.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IS Service (ISSVC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe"

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Spelar du minesweeper? Nåväl.

Du borde ta bort paytime.exe, det är en dialer, porrsurfat?

Men jag hittar inget som kan störa. Där emot så låter det som om att det är ditt SP2 som håller på i och med att bubblan kommer från ingenstans. Är inte säker men eHome är en produkt från MS som jag misstänker kan spöka. Har inte SP2 själv så jag är inte så kunnig vad det gäller SP2 men om du kikar i kontrollpanelen så ska det finnas ett "Security Center". Kolla där!

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Den som quotar hela de inlägget borde rullas i tjära.

Jag har haft samma problem med bubblan, och jag misstänkte att det var ett virus eller nåt liknande som la upp bubblan. Precis som alla reklamerytor på internet där det står att jag har ett problem på datorn. Men jag använde bara systemåterställning och tog aldrig reda på om det var så.

SlewME vet säkert bättre

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Spelar du minesweeper? Nåväl.
Hmmm... nej.

Du borde ta bort paytime.exe, det är en dialer, porrsurfat?

Naej, det kan jag inte säga att jag har. Halvskumma sajter har jag kanske varit inne på, men inget porr.

För övrigt skall jag följa dina instruktioner. Tackar. "Security Center" ringer en klocka, faktiskt.

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Hehe,"bubblan" är en fuktion som microsoft har lagt in i windows XP för at hjälpa newbies  ^_^

....jag...borde...inte...bumpa..upp..den...här..tråden..men..jag..kan..verkligen..inte..låta..bli...

att..berätta..för..er..att..jag skrattade så jag ramlade av stolen :)

helt ärligt, det där var fan den roligaste och mest klockrena reply:en jag sett :D

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Men det verkar som det är andra regler för de "kända" på gtasajten. Mitt problem med windows media player blev låst direkt.

Hm, har inte med känd eller inte att göra. Det har med att jag valde att hjälpa han och jag antar att en mod eller admin på sidan ansåg att den kunde vara öppen utav den anledning. Gör en report om du känner för att sabba lite.

Btw,

Jag tror att modsen respekterar dig mer än Crice som har mer än 7(?) varningar?

Redigerad av SlewME
Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Hm, har inte med känd eller inte att göra. Det har med att jag valde att hjälpa han och jag antar att en mod eller admin på sidan ansåg att den kunde vara öppen utav den anledning. Gör en report om du känner för att sabba lite.

Btw,

Jag tror att modsen respekterar dig mer än Crice som har mer än 7(?) varningar?

Menar inte så men när jag skapade min tråd blev den låst direkt eftersom att den skulle vara i datorhjälpstråden. Sry om jag verkar lite bitchig men jag är trött på sånna här orättvisor sen skolan i fredes. Det retar inte mig så himla mycket att tråden inte blir låst men då kan någon mod iallafall skriva att dom tycker tråden är OK eller inte. Tycker att gtasajten skulle ha ett helt forum med "Hårdvaru-saker" så man slipper ställa alla frågor i datorhjälpstråden där ens fråga försvinner på 2 minuter.

Länk till kommentar
Dela på andra sidor

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Skriv inlägg...

×   Innehåll kopierat inklusive formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har expanderats till ett media-block.   Visa länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...